Verschillen met de situatie van voor de fusie van de afdeling ZuidWest

De huidige situatie staat beschreven in het competitieboek 2001/2002 deel I en in het (concept) competitiereglement van de NTTB afdeling ZuidWest deel III.

Wijzigingen voor de Brabantse verenigingen:

Wijzigingen voor de Zeeuwse verenigingen:

Dus ook de van maandag t/m donderdag gespeelde wedstrijden waarvan de briefjes al voor het weekend naar de SCL of JCL zijn opgestuurd !.

Na de voorjaarcompetitie geldt dit niet en zijn er geen promotierechten. (art. 45 comp.reglement)